Voor vragen bel ons op: 070 – 22 10 350

Vraag & antwoord

Vraag & antwoord

Vraag & antwoord

Hier vindt u alle veel gestelde vragen over de energielabel voor woningen, teruggave energiebelasting en energielabel voor bedrijven. Wanneer u nog niet volledig overtuigd bent of uw vraag niet vermeld staat op deze pagina verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zijn direct bereikbaar op telefoonnummer 070-22 10 350 of per mail info@adficom.nl. Voor vragen over de privacy verwijzen we u naar deze pagina. Onze algemene voorwaarden kunt u hier bekijken.

Ja wij voeren zeker een energielabel uit in Zoetermeer.
Elke woning die tevens een geheel pand vormt. Hieronder vallen vrijstaande woningen, aaneen gebouwde woningen, zoals twee onder één kap gebouwde hele huizen, boerderijen met woningen en voorts alle rijenhuizen.
MGW staat voor meergezinswoning. Een meergezinswoning is elke woning die samen met andere woonruimten c.q. bedrijfsruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten, voor zover deze zijn voorzien van een buiten de bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur.
Een FML bestand is een bestand dat nodig is om een plattegrond op Funda te kunnen plaatsen. Deze bestanden kunnen wij via Floorplanner genereren en worden gezamenlijk aangeleverd met de plattegronden en meetstaat.
Een energielabel is een document dat de energiezuinigheid van een pand weergeeft. Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.
Een energielabel is nodig in de volgende gevallen:
 • Bij verhuur aan een nieuwe huurder op het moment van afsluiten van het huurcontract.
 • Bij verkoop van een pand op het moment van overdracht.
 • Bij oplevering van een pand.
Het energielabel moet op het moment van overdracht aanwezig zijn.
 • Kantoorpanden
 • Winkelpanden en showrooms
 • Bedrijfsverzamelgebouwen en bedrijfsunits
 • Horecapanden
 • Panden met medische functies/ gezondheidzorg
 • Sportgebouwen
 • Gebouwen waar bijeenkomstenfunctie
Een energielabel is niet verplicht voor:
 • Monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.
 • Gebouwen met religieuze functie zoals kerk en/of moskee.
 • Alleenstaande of vrijstaande gebouwen met een oppervlakte van minder dan 50 m².
 • Bedrijfspanden die alleen gebruikt worden voor opslag of bewerking, magazijn of fabriekshal.
 • Tijdelijke gebouwen, noodgebouwen, bouwketen of noodlokalen met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar.
 • Recreatiewoningen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik.
 • Gebouwen waar geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen, zoals garages en schuren.
De verantwoordelijkheid ligt bij de huidige eigenaar van het pand. Verkoopt u een bedrijfspand, dan moet u als huidige eigenaar het energielabel aan de nieuwe eigenaar
De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert sinds 1 januari 2015 bij verkoop, verhuur of oplevering of een pand een energielabel heeft. Indien een pand geen energielabel heeft, kan er een boete van maximaal € 20.250,- worden opgelegd.
Op aanvragen wordt binnen één dag gereageerd, waarna zo snel mogelijk een afspraak voor inspectie wordt ingepland. Het energielabel wordt gewoonlijk binnen één week na inspectie opgeleverd.
Het aanvraagproces van een energielabel ziet er als volgt uit:
 • U vraagt een energielabel aan voor het oppervlak van het betreffende bedrijfspand
 • Wij nemen telefonisch contact met u op en plannen een afspraak in voor de opname op locatie.
 • Tijdens de inspectie zullen wij alle elementen van het gebouw bekijken om het energielabel te bepalen.
 • Onze bevindingen worden vastgelegd in een rapportage en het energielabel zal worden geregisterd bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.
 • U ontvangt binnen één week na de inspectie de rapportage en het energielabel van uw pand per mail.
Het energielabel is 10 jaar geldig. Bij verhuur van uw bedrijfspand hoeft u niet per nieuw huurcontract een nieuw energielabel aan te vragen.
Vanaf 2023 is voor ieder kantoor in Nederland groter dan 100 m2 een minimumeis gesteld van een energielabel C. Wij kunnen voor uw bedrijf een advies opstellen voor het verbeteren van uw energielabel zodat u voldoet aan deze eis. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen.
Energiebesparende maatregelen zijn vaak minder ingewikkeld dan het misschien lijkt. Zo kan het pand in veel gevallen met enkele eenvoudige ingrepen al een C status verkrijgen. Bedrijven zullen vooral gebruik moeten van energiezuinige verlichting, letten op een goede isolatie van het pand en gebruik maken van energiezuinige verwarmingsketels. Uiteindelijk verdienen die energiebesparende maatregelen zichzelf relatief snel weer terug.
In overleg is het bij spoed mogelijk om binnen enkele dagen het benodigde energielabel op te leveren.
Ja, bij meerder panden krijgt u korting op de energielabels. De korting is afhankelijk van het aantal panden, vraag hier uw offerte aan.
Wanneer we in het pand naar binnen kunnen is dit voldoende. De adviseur kan zelfstandig de opname doen, zolang elke ruimte toegankelijk is.
Bij de opname wordt o.a. gekeken naar de opbouw van de constructie, oppervlakte gevels, vloeren en daken, toepassing van isolatie, type glas, installaties om te verwarmen, luchtbehandeling, koeling en verlichting.
Ja, er is altijd een opname op locatie van het bedrijfspand nodig. Dit is een wettelijke verplichting.
Onze energieadviseurs zijn in het bezit van alle vereiste diploma's en hebben veel ervaring met het opstellen van energielabels.
Wij zijn volledig gecertificeerd voor het opstellen van energielabels. We beschikken over de vereiste BRL 9500 certificering, daarnaast hebben al onze adviseurs jarenlang ervaring. Uw energielabel wordt officieel geregistreerd bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.
Ja, de prijzen zijn inclusief afmeldkosten. Wel worden er extra kosten gerekend wanneer er geen plattegrond beschikbaar is.
Wij werken in héél Nederland, indien wij verder dan 10 km van ons kantoor in 's-Gravenhage een afspraak inplannen zullen wij de gemaakte reiskosten in rekening brengen.