Puntentelling huurwoning

puntentelling huurwoning
0 t/m 100 m²

€ 75,-
excl. BTW

puntentelling huurwoning
100 t/m 250 m²

€ 100,-
excl. BTW

Vrijesector
advies

€ 50,-
excl. BTW

Puntentelling huurwoning en woningwaarderingsstelsel

Het woningwaarderingsstelsel (WWS) ook wel bekend als het puntensysteem (Puntentelling huurwoning) bepaalt de maximale kale huurprijs van een huurwoning, hoe meer punten een woning heeft. Hoe hoger de kale huurprijs mag zijn.

Een woning die conform het puntensysteem boven de € 737,14 uitkomt valt in de vrije sector, dit wordt een geliberaliseerde woning genoemd. Voor geliberaliseerde woningen mag u zelf de huurprijs bepalen. Daarnaast maakt de Huurcommissie er ook gebruik van bij geschillen tussen huurder en verhuurder over de huurprijs. Let dus goed op de huurprijs want het woningwaarderingsstelsel geldt niet voor huurwoningen in de vrije sector.

1. Afspraak inplannen

Als u een puntentelling huurwoning nodig heeft voor een woning wordt er telefonisch een afspraak ingepland en eventuele vragen beantwoordt.

2. Inspectie huurwonig

De inspectie van de woning vindt op locatie plaats. Onze experts berekenen het aantal huurpunten van de woning.

3. Rapportage

De opgenomen gegevens worden op kantoor verzameld en verwerkt waarna de puntentelling kan worden opgesteld. De huurprijs rapportage bestaat uit een puntentelling conform het WWS. U ontvangt de rapportage binnen een week.

Vaste lage prijzen

Adficom maakt gebruik van altijd vaste lage prijzen.

Zelfstandige en onzelfstandige woningen

Deze puntentellingen zijn zowel voor zelfstandige als onzelfstandige woningen.

Goede & snelle service

Onze specialisten reageren zo snel mogelijk om u verder te helpen.

Conform het woningwaarderingsstelsel

Onze puntentellingen zijn conform het woningwaarderingsstelsel.

Korting i.c.m. een energie-index

In combinatie met een energie-index krijgt u korting op de puntentelling.

Adficom werkt door heel Nederland

Wij leveren puntentellingen voor woningen voor een groot deel van Nederland.

Maximale huurprijsgrenzen en liberalisatiegrens

De liberalisatiegrens was van 1 januari 2016 tot 31 december 2018 bevroren op € 710,68. Per 1 januari 2019 is de liberalisatiegrens verhoogd naar € 720,42. Dat betekent dat woningen die vanaf 1 januari 2019 verhuurd worden 145 punten (€ 724,98) moeten hebben om geliberaliseerd te zijn. Vanaf 1 juli 2019 heb je 142 punten (€ 721,24) nodig voor een geliberaliseerde woning.

Energie-index in het woningwaarderingsstelsel

Hoe beter de Energie-index hoe meer huurpunten er gerekend mag worden. Wanneer er geen Energie-index aanwezig is bij aanvang van de huurovereenkomst wordt er gekeken naar het bouwjaar van de woning.

EGW = Eengezinswoning

Elke woning die tevens een geheel pand vormt. Hieronder vallen vrijstaande woningen, aaneen gebouwde woningen, zoals twee onder één kap gebouwde hele huizen, boerderijen met woningen en voorts alle rijenhuizen.

MGW = Meergezinswoning

Een meergezinswoning is elke woning die samen met andere woonruimten c.q. bedrijfsruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten, voor zover deze zijn voorzien van een buiten de bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur.

Beschermd stadsgezichten in het woningwaarderingsstelsel

Wanneer mogen er punten worden toegekend voor een beschermd stadgezicht en wat zijn de verschillen.

Gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht (geen huurpunten)

Een gemeente kan zelf bepalen of er binnen hun gemeente een gebied is met historische waarde en het daarom als beschermd aanmerken. Een gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht levert geen extra huurpunten op in het woningwaarderingsstelsel.

Rijks beschermd stads- of dorpsgezicht (15 % toeslag op de maximale huurprijs)

Een eigenaar moet kunnen aantonen dat er noodzakelijke investeringen zijn gedaan voor het in stand houden van de monumentale waarde. Wanneer de investeringen niet aantoonbaar zijn wordt de 15 % toeslag helaas niet berekend.

Rijks beschermd monument (50 huurpunten)

Hiermee worden monumenten bedoeld die geregistreerd zijn in het Rijksmonumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Alleen deze monumenten krijgen een toeslag van 50 huurpunten.

Heeft u misschien tevens nog een Funda plattegrond nodig omdat u uw huis binnenkort gaat verkopen? Mocht vragen hebben over de puntentelling huurwoning of over één van onze andere diensten neem dan contact met ons op.

WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel

De WOZ-waarden van een woning heeft veel invloed in het woningwaarderingstelsel. Hoe hoger de WOZ-waarde hoe meer huurpunten dit oplevert.

Renovatiepunten in het woningwaarderingsstelsel

Wanneer er een renovatie is afgerond op of na 1 oktober 2016 kan je huurpunten toekennen op basis van het geïnvesteerde bedrag. Er moet een minimaal bedrag van € 10.000,- geïnvesteerd worden om de punten te mogen gebruiken. Deze punten kunnen worden doorberekend vanaf het jaar waarin de renovatie is uitgevoerd en gedurende de 5 daarop volgende kalenderjaren.