Heeft u vragen bel dan 085 – 303 06 57 of mail naar info@adficom.nl

Energie-index voor woningen

Het energie-index rapport woningen

Het energie-index rapport is een uitgebreid energielabel die op locatie wordt opgenomen.

De energie-index is een onderdeel van het woningwaarderingsstelsel en kan het verschil maken naar een geliberaliseerde huurprijs. Wanneer de huurprijs geliberaliseerd is kan de huurprijs vrij bepaald worden. Verder is een energie-index rapport nodig voor het aanvragen van STEP-subsidie.

Woning
0 t/m 100 m2

€ 100,-
excl. BTW

Puntentelling *
WWS

€ 50,-
excl. BTW

Woning
100 t/m 250 m2

€ 125,-
excl. BTW

Energie-index *
advies

€ 50,-
excl. BTW

Woning
250 t/m 500 m2

€ 175,-
excl. BTW

Aanvraag *
STEP-subsidie

€ 250,-
excl. BTW

* is alleen mogelijk i.c.m.met een energie index

1. Afspraak inplannen

Als u een energielabel nodig heeft voor een woning wordt er telefonisch een afspraak ingepland en eventuele vragen beantwoordt.

2. Inspectie van woning

De Inspectie van de woning vindt op locatie plaats. Onze experts toetsen de energiezuinigheid van de woning.

3. Rapportage

De opgenomen gegevens worden op kantoor verzameld en verwerkt waarna het energielabel kan worden geregistreerd. De rapportage bestaat uit het energie-index rapport. U ontvangt de rapportage binnen een week.

Vaste lage prijzen

Adficom hanteert vaste lage all-in prijzen. Hierdoor betaal je geen extra kosten voor het registreren/afmelden van het energielabel.

Groot werkgebied

Wij leveren energielabels voor woningen voor een groot deel van Nederland.

In enkele dagen uw energie-index

Zodra wij de inspectie hebben uitgevoerd kunnen wij het energielabel meestal binnen 1 week aanleveren.

Portefeuille korting mogelijk

Heeft u meerdere panden waar u een energielabel voor nodig heeft? Neem dan contact met ons op voor een prijs op maat.

BRL 9500 Certificering

Adficom is een BRL9500 gecertificeerd bedrijf en kan dus zelf labels afmelden. Wij zijn hierdoor niet afhankelijk van derden.

Binnen een werkdag reactie

Heeft u een aanvraag ingediend? Dan hoeft u niet lang te wachten. Wij reageren binnen een werkdag.

Puntentelling conform het woningwaarderingsstelsel

Het woningwaarderingsstelsel is een systeem om de maximale huurprijs van een woning vast te stellen. Wij bieden u de optie om in combinatie met het energie-index rapport een puntentelling te laten opstellen conform het woningwaarderingsstelsel. Wanneer de huidige huurprijs hoger is dan de maximale huurprijs conform de puntentelling kan de huurder via de huurcommissie de huurprijs verlagen. Wij geven verhuurders graag advies hoe ze dit risico kunnen beperken.

De hoogte van de puntentelling wordt voornamelijk bepaald door het energie-index rapport, de gebruiksoppervlakte en de WOZ-waarde van de woning. Wanneer de huurprijs conform de puntentelling boven de € 710,68 is, kan de woning geliberaliseerd verhuurd worden. Het moment waarop het huurcontract is ingegaan is bepalend voor het wel of niet geliberaliseerd zijn.

Wanneer een woning geliberaliseerd is, kan de huur vrij worden bepaald en mag de commerciële verhuurprijs gevraagd worden. In onderstaand overzicht treft u de waardering per Energie-index van de huurpunten.

Aanvraag STEP-subsidie

Verhuurders kunnen op grond van deze regeling STEP-subsidie aanvragen voor de verduurzaming van sociale huurwoningen. Het subsidiebedrag kan oplopen tot € 9.500,- per woning. Wij ontzorgen de klant door de gehele procedure uit handen te nemen. Deze subsidie kan worden aanvragen tot en met 31 december 2018. Wanneer de subsidie is toegekend wordt deze door de Rijksoverheid uitbetaald vanaf 2019 en behandeld op volgorde van binnenkomst.

Een woning komt in aanmerking voor de STEP-subsidie regeling als het voldoet aan de eisen:

 • De woning moet in de 24 maanden vóór de aanvraag minimaal 3 maanden (aantoonbaar) verhuurd zijn geweest met een huurprijs onder de liberalisatiegrens van € 710,68.
 • De woning moet bij aanvraag van subsidie een opgenomen en geregistreerde Energie-Index hebben die niet ouder is dan 6 maanden.
 • U voert in de woning energiebesparende maatregelen door waarbij de huurwoning een bepaalde Energie-Index dient te bereiken.
 • Binnen 24 maanden na subsidieverlening is de energetische verbetering uitgevoerd en de bereikte Energie-Index geregistreerd in de centrale database EP online.
 • U mag starten met de energetische verbeteringen na de opnamedatum van de Energie-Index, die u gebruikt in uw aanvraag.
 • Een woning mag geen onzelfstandige woonunit zijn.
 • De woning moet tot aan de datum van de subsidievaststelling (dat is 24 maanden na instemming tot subsidieverlening) onder de liberalisatiegrens blijven.

Hoe werkt een aanvraag van een energie-index?

Het aanvraagproces van een energie-index ziet er als volgt uit:

 • U vraagt een energie-index voor het oppervlak van het betreffende woning aan bij Adficom.
 • Wij nemen telefonisch contact met u op, stellen u enkele vragen en plannen een datum voor de inspectie in.
 • Tijdens de inspectie zullen wij alle elementen van het gebouw bekijken om zo het energie-index te kunnen bepalen.
 • Vervolgens zullen wij onze bevindingen vast leggen in onze rapportage en het definitieve energie-index afmelden bij het RVO.
 • Binnen één week na de inspectie ontvangt u de rapportage en het energie-index van uw pand per mail.

Hoe lang duurt een aanvraag?

Op een aanvraag wordt binnen een half uur gereageerd. Er wordt zo snel mogelijk een afspraak ingepland voor een inspectie. Gewoonlijk wordt binnen één week na inspectie het energie-index opgeleverd

Waarom heb ik een energielabel nodig?

Sinds 1 januari 2015 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport bij verkoop, verhuur of oplevering of een pand een energielabel heeft. Als een woning geen energielabel heeft dan kan er een boete worden opgelegd van maximaal € 405,–.

Een energielabel is dus benodigd in de volgende gevallen:

 • Bij verhuur van een pand aan een nieuwe huurder, op het moment van afsluiten van het huurcontract.
 • Bij verkoop van een pand, op het moment van overdracht.
 • Wanneer een pand wordt opgeleverd.

Heeft u een energielabel voor uw bedrijf nodig ?

Wanneer heb ik een energielabel niet nodig?

 • Monumenten zoals bedoeld in de monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumenten verordening.
 • Alleenstaand/vrijstaand gebouw met oppervlakte minder dan 50m2
 • Tijdelijke gebouw, noodgebouw, bouwkeet, noodlokaal meet een gebruiksduur van maximaal 2 jaar.
 • Recreatiewoning die minder dan 4 maanden per jaar wordt gebruikt
 • Een gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt.